پرسش

باسلام .من دوهفته پیش ژل رووفیل به لب زده ام.الان دونه های کوچکی زیر پوست لبم زده است .تبخال نیست.علت چیست؟

پاسخ
در مخاط طبیعی لب انسان ،تعدادی غدد بزاقی فرعی به نام fordyce وجود دارند که بصورت دانه های ریز سفید و زرد می باشند که پس از بزرگتر کردن حجم لب در قسمت مخاطی و به میزان کمتر در ورمیلیون لب، خود را نشان می دهند که پس از تزریق ژل فقط واضح تر می شوند و هیچ خطری برای سلامتی ندارند